Magirus 1931

De Magirus, een levende herinnering aan een rijk brandweerverleden.

Weinigen weten dat de stichting Magirus 1931 een uniek stukje mobiel erfgoed in eigendom heeft. De Magirus, een blusvoertuig gebouwd in 1930, is op zijn huidige locatie aan de Stromenweg dan ook beduidend minder zichtbaar voor het publiek dan voorheen in de voormalige brandweerkazerne aan de Looiersingel. Om wat meer bekendheid aan deze tachtigjarige klassieker te geven, gaan we op zijn historie in.

De aanleiding voor de aanschaf van de Magirus vormde een grondige reorganisatie van de Middelburgse brandweer. Deze reorganisatie was het gevolg van een grote brand in de Middelburgse binnenstad, die op 7 december 1929 een groot deel van de Lange Delft in de as legde. In de voorafgaande jaren bleek het beschikbare brandweermaterieel al ontoereikend te zijn. Regelmatig moesten brandweerkorpsen van omliggende plaatsen te hulp schieten. Bij de brand van 1929 werd zelfs de brandweer van steden als Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Rotterdam en Den Haag ingeschakeld. Bij de reorganisatie werd, behalve de Magirus, ook een Ford brandspuit, (waarvoor door de burgerij gelden bijeen werden gebracht), een autoladder van het merk Chevrolet met handbediende Magirusladder aangeschaft. De in 1930 gebouwde Magirus (Zeeuws kenteken K-9909),werd in 1931 door de fabriek in het Duitse Ulm opgeleverd en werd gestald in een kort daarvoor gebouwde garage in de Sint-Janstraat. De Magirus was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde brandweerwagen. De wagen beschikte over 120 pk Maybach motor met magneetontsteking en heeft een cilinderinhoud van 7.000 cc. Daarbij waren het pompmechanisme met centrifugaalpomp en de opbergkasten van de opbouw aangepast aan de specifieke wensen van de brandweerleiding. Met name de keuzeafsluiter van de pomp is uniek en op aanwijzing van de Directeur van de Middelburg Machinistenschool tevens ondercommandant, dhr. E.Visscher, geconstrueerd. Vandaar wellicht het uiterlijk van een z.g. scheepstelegraaf!

Zijn grootste aandeel bij de bestrijding heeft de Magirus ongetwijfeld geleverd bij de grote “brandramp” van 17 mei 1940. Bij deze brand werd nagenoeg de gehele Middelburgse binnenstad in de as gelegd. In de evaluatie van het materieel in het jaar 1940 wordt o.a. over de Magirus medegedeeld:

“Heeft onafgebroken gewerkt van 17 mei 10.30 uur tot 20 mei ’s morgens bij branden in de binnenstad. Alleen slangen en zuigslangen zijn defect. Een haspel is vernield. Daar de waterleiding onvoldoende druk gaf, moest de spuit naar open water worden verplaatst. Door het aanzuigen van modder als gevolg van de lage waterstand moest de pomp worden gedemonteerd. Na demontage bleek dat de geringe opbrengst te wijten was  geweest aan het meedraaien van een normaal gesproken stilstaande schoepenkrans. Beschadigingen: mitrailleurkogel door voorruit- radiator en klein materiaal beschadigd door beschieting.”

Pas na een diensttijd van vijfentwintig jaar werd de Magirus (inmiddels met landelijk kenteken NJ-06-92) vanaf 1955 niet meer als eerste uitrukwagen ingezet. Hierna bleef de wagen nog tien jaar actief in gebruik, om vervolgens in 1965 ingezet te worden voor de jeugdbrandweer. Door de instructeurs en leden van de jeugdbrandweer werd de Magirus opgeknapt en onder andere ingezet voor demonstraties van de jeugdbrandweer. Hierdoor bleef de wagen voor het publiek zichtbaar.

In 1970 werd de Magirus aan een particulier uit Middelburg verkocht. Groot was dan ook de verbazing toen de Magirus begin 1987 bij toeval in het Brabantse Dongen werd aangetroffen. In de showroom van een handelaar in brandweermaterieel bleek de wagen te koop te staan voor een slordige fl. 35.000. Om de Magirus voor Middelburg te behouden werd door brandweerlieden in allerijl de Stichting Magirus 1931 opgericht. Binnen korte tijd was een grote groep liefhebbers van de Magirus gemobiliseerd. Het enthousiasme voor de actie was groot. De brandweerlieden droegen een deel van hun maandwedde af, terwijl de gemeente Middelburg en vele bedrijven en particulieren een financiële bijdrage leverden. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een bazar, een rommelmarkt en een stickeractie. De activiteiten waren dermate succesvol dat begin mei 1987 de Magirus kon worden teruggekocht, om direct te worden ingezet bij de feestelijke bevrijdingsfeesten op 5 mei van dat jaar. Vervolgens werd de wagen gestald in een brandweerkazerne aan de Looierssingel. Zo was de Magirus weer voor het grote publiek zichtbaar. Ruim twintig jaar later heeft de Middelburgse brandweer haar onderkomen buiten het stadscentrum, aan de Stromenweg. Ook de Magirus is op deze locatie ondergebracht. Helaas is de brandweerklassieker hier minder prominent zichtbaar dan in de voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel. Met vrijwilligers zetten we ons aktief in voor behoud van de Magirus op langere termijn. Want klassiek erfgoed hebben is één ding, het behouden ervan vormt pas echt een uitdaging.

Bent u enthousiast geworden, en wilt u ook dat de Magirus blijft rijden? Ondersteun ons dan, Uw bijdrage groot of klein stellen we bijzonder op prijs!. Het rekeningnummer is:

Bankrekening: NL 37 ABNA0493888780

Ten name van Stichting Magirus 1931

Alvast hartelijk dank!!
Wilt u meer weten of evt. het voertuig t.z.t. gebruiken neem dan gerust contact op met het bestuur. (Bestuur)