Disclaimer

Op het materiaal dat je aantreft op deze website berust nationaal- en internationaal copyright.
Het is derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiŽren en/of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de webmaster van Stichting Margirus 1931.

Misbruik van het bovenstaande zal onherroepelijk leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schades. Indien het misbruik van geluid of fotomateriaal betreft dat in opdracht is gemaakt, zullen eventuele aanspraken van derden eveneens verhaald worden.

Op geen enkele wijze kan men recht doen gelden op de op deze website gepubliceerde gegevens.

De webmaster van Stichting Margirus 1931 heeft deze site met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. In geen enkel geval is de webmaster van Stichting Margirus 1931 , noch Stichting Margirus 1931 aansprakelijk voor eventuele fouten in deze website of schades welke als gevolg van deze website kunnen ontstaan.