ANBI gegevens

-Naam: Stichting Magirus 1931

-Fiscaal nummer: 8167.20.198

-Contact gegevens: www.stichting-magirus1931.nl

-Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter:  Jack Catsman
  Secretaris / penningmeester: Karel Heeren
  bestuursleden :

  André Wondergem
  Leo Minnaard,
  Harold Minnaard,
  André van Eenennaam,
  Marcel Israël.

  -Technische ondersteuning:
  Ad Flipse,                           

-Beleidsplan: Verkrijgen van structurele middelen door werven van donateurs en sponsoren.
                      Instandhouding  van de Magirus en de Opel Blitz en gericht oplossen van de problemen
                      die daar mee gepaard gaan.                

-Beloningsbeleid: De Stichting Magirus 1931 is een 100% non-profit organisatie, aan bestuursleden
                             worden geen vergoedingen verstrekt. Ze werken in alle functies met vrijwilligers.

-Doelstelling: Het verwerven, onderhouden en onderbrengen van het brandweervoertuig “Magirus 1931”
                      en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt o                                                    daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

-Verslag uitgeoefende activiteiten: verwezen wordt naar de informatie op deze site .

-Financiële verantwoording


Klik
hier voor financieel jaarverslag 2023.

 

Bankrekening nummer voor giften en donaties;
IBAN: NL 37 ABNA0493888780
BIC: ABNANL2A